[Photoshop] 4 Mẫu thiết kế banner quảng cáo thời trang đẹp dành cho phụ nữ file PSD - Thư viện Photoshop

  • Category: Banners PSD
  • Lượt xem: 76
  • File: PSD
  • Size: 11.6 MB(ZIP)
  • Chú thích: Chia sẻ 4 file PSD Mẫu thiết kế banner quảng cáo thời trang đẹp dành cho phụ nữ file PSD

Thư viện vector

- Thư viện Photoshop

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế: