Vector logo ngân hàng BIDV file CDR CorelDraw - Thư viện Vector

  • Category: Vector Logo
  • Lượt xem: 140
  • File: CDR
  • Size: 10 KB(ZIP)
  • Chú thích: Logo ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vector. Download miễn phí vector logo BIDV ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam file CDR CorelDraw

Thư viện vector

- Thư viện Vector

Website chia sẻ dữ liệu thiết kế file Vector, Photoshop, Hình ảnh, Template, 3D... Với mục đích chia sẻ giúp các designer hiểu biết thêm, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế: