Photoshop khung nền hoa lá cỏ nhẹ nhàng

Tải xuống file PSD miễn phí Photoshop khung nền hoa lá cỏ nhẹ nhàng và sử dụng cho các mục đích thiết kế của bạn. Thay đổi thiết kế tùy chỉnh file psd này trong phần mềm adobe photoshop. Bạn cũng có thể tìm kiếm và tải xuống các dữ liệu khác cùng chủ đề: nền cây lá, cây lá, nền hoa thiết kế, mới nhất từ thuvienvector.com.

Lượt xem
11904
Dung lượng file
30.3 MB
Định dạng tệp
PSD

Từ khóa: